Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Zapewniamy każdemu dziecku 20 godzin bezpłatnej indywidualnej terapii tygodniowo.
Pracujemy metodą analizy behawioralnej stosowanej, która uznawana jest za najskuteczniejszą i udowodnioną naukowo metodę terapii autyzmu.

W początkowym okresie terapia realizowana jest w systemie 1:1. Każde dziecko realizuje opracowany przez nauczyciela prowadzącego indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, obejmujący wszystkie sfery rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój mowy, komunikowanie się z otoczeniem i naukę umiejętności społecznych.

Dzieci uczestniczą także w zajęciach grupowych – pod okiem nauczyciela prowadzącego są stopniowo wprowadzane do grup przedszkolnych i uczą się zachowań umożliwiających integrację z rówieśnikami. Integrację z grupą rozpoczynamy najwcześniej, jak to możliwe.

Dzieci uczestniczą również w zajęciach logopedycznych i zajęciach rytmiki w grupie przedszkolnej.
Mamy także do dyspozycji salę rehabilitacyjną i plac zabaw.

Zapewniamy wsparcie rodzicom, dla których organizujemy zajęcia otwarte. Pokazujemy rodzicom, jak uczyć określonych umiejętności i jak pracować nad trudnymi zachowaniami.

Terapię w Oddziale prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, certyfikowani specjaliści analizy behawioralnej stosowanej.
Powered by Joomla!®. Developed by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.