Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Kadra oddziału to wykwalifikowani terapeuci, posiadający 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, stale podnoszący swoje kwalifikacje.

mgr Agnieszka Buszka - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta analizy behawioralnej stosowanej

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej, kierunek: Edukacja i Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo;
 • Studia podyplomowe w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Edukacja Elementarna.
 • 3-stopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniem autystycznym;
 • Certyfikat Nauczyciela – Terapeuty Dziecka z Autyzmem

Kursy i szkolenia

 • praktyczne staże szkoleniowe w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku;
 • szkolenia superwizyjne dotyczące pracy metodą terapii behawioralnej prowadzone przez dr Annę Budzińską;
 • Szkolenie „Nauczanie incydentalne i sytuacyjne”;
 • Kurs „Wychowanie i nauczania integracyjne w przedszkolach i szkołach”;
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I stopnia;
 • Kurs „Metoda Weroniki Sherborne”;
 • Warsztaty „Jak skutecznie porozumiewać się z rodzicami, aby proces wychowawczy był bardziej efektywny”;
 • Warsztaty „Budowanie podstaw komunikacyjnych u dziecka autystycznego”;
 • Warsztaty „Metoda Opcji – terapia autyzmu czy sposób na życie”;
 • Warsztaty „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”;
 • Warsztaty „Jak przygotować innowację pedagogiczną”;
 • Warsztaty „Metody aktywizujące w nauczaniu dzieci sześcioletnich w oparciu o cykl edukacyjny Wesoła szkoła sześciolatka”;
 • Szkolenie „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”;
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”;
 • Szkolenie „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • Międzynarodowe Sympozja Naukowe dotyczące autyzmu organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ;
 • Prowadzenie wykładu na VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Uniwersytet Gdański „Kształcenie umiejętności zabawy u małych dzieci z autyzmem”.
 • Szkolenie „Funkcjonalna terapia ręki - doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi 5,6 i 7 letnimi”


mgr Eliza Dziubak
- logopeda, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta analizy behawioralnej stosowanej

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Pedagogika nauczanie początkowe;
 • Studia podyplomowe w Instytucie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Logopedia;
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika
 • 3-stopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniem autystycznym;
 • Certyfikat Nauczyciela – Terapeuty Dziecka z Autyzmem

Kursy i szkolenia

 • szkolenia superwizyjne dotyczące pracy metodą terapii behawioralnej prowadzone przez dr Annę Budzińską, obecnie dyrektora IWRD
 • praktyczne staże szkoleniowe w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku;
 • Kurs „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”;
 • Kurs „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym”;
 • Warsztaty „Budowanie podstaw komunikacyjnych u dziecka autystycznego”;
 • Warsztaty „Metoda Opcji – terapia autyzmu czy sposób na życie”;
 • Szkolenie „Nauczanie incydentalne i sytuacyjne”;
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I stopnia;
 • Warsztaty „Jak skutecznie porozumiewać się z rodzicami, aby proces wychowawczy był bardziej efektywny”;
 • Kurs „Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolach i szkołach”;
 • Kurs „Kryteria wyboru i ocena programów w wychowaniu przedszkolnym”;
 • Kurs „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”;
 • Kurs „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym;
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej;
 • Międzynarodowe Sympozja Naukowe dotyczące autyzmu organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ;
 • Prowadzenie warsztatów na III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Uniwersytet Gdański „Analiza rozwoju umiejętności ucznia z autyzmem w zakresie poszczególnych sfer – studium przypadku”
 • Szkolenie „Funkcjonalna terapia ręki - doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi 5,6 i 7 letnimi”
 • Szkolenie „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • Szkolenie: „Usprawnianie zmysłów dziecka z wadami wymowy”
 • Szkolenie: "Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w w procesie komunikacji i uczenia się"
 • Szkolenie: "Symultaniczna i sekwencyjna nauka czytania"

 

mgr Hanna Kwiecień - psycholog

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wydział zamiejscowy Sopot, kierunek Psychologia;

 • studia podyplomowe Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) w Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, wydział zamiejscowy Gdynia;

 • 3-stopniowy kurs doskonalący "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem"

 • studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Koszalin

 • studia podyplomowe: Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

 • studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osob z niepełnosprawnoscią intelektualna - oligofrenopedagogika, Koszalinska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych - w trakcie realizacji.

 • studia podyplomowe: Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną, Koszalinska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych - w trakcie realizacji.

  Kursy i szkolenia

 • Szkolenie: "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi" 
Powered by Joomla!®. Developed by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.