Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

W przypadku autyzmu ważne jest jak najwcześniejsze objęcie dziecka specjalistyczną opieką. Wczesna diagnoza i profesjonalnie prowadzona terapia dają dziecku szanse na samodzielne życie w przyszłości.
Na podstawie wywiadu z rodzicem, obserwacji dziecka i pracy z nim, pedagog specjalny, psycholog i logopeda opracowują diagnozę funkcjonalną dziecka.

Obserwujemy dziecko pod kątem kryteriów diagnostycznych zaburzenia autystycznego:

  1. Zaburzeń interakcji społecznych.
  2. Zaburzeń komunikowania.
  3. Wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności.

Na życzenie rodziców wystawiamy opinię pedagogiczną, która może być wykorzystana do uzyskania orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Powered by Joomla!®. Developed by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.