Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Przedszkolny Odzdział Specjalny (wcześniej Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami) w Kołobrzegu powstał 1 września 2004 roku.

Oddział oferuje profesjonalną pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom.
Mamy dwunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Kołobrzegu i województwie zachodniopomorskim, w którym zapewniamy dzieciom z autyzmem 20 godzin bezpłatnej indywidualnej terapii tygodniowo.

Nasi uczniowie są stopniowo, w zaplanowany sposób integrowani z grupą rówieśniczą w przedszkolu lub w szkole.

Dbamy również o naszych absolwentów. Nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5. Pomagamy im w procesie adaptacji. Monitorujemy postępy naszych uczniów i udzielamy wsparcia rodzicom lub nauczycielom w klasach.

Kadra oddziału to certyfikowani specjaliści analizy behawioralnej stosowanej.

Działalność Przedszkolnego Oddziału Specjalnego wspiera Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson, jako organizacja patronacka. Wsparcie polega głównie na udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej. Oddział współpracuje z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, który jako placówka modelowa sprawuje opiekę merytoryczną (w szczególności dotyczącą ustawicznego podnoszenia kompetencji kadry oddziału) oraz popiera inicjatywę oddziału na zewnątrz.
Powered by Joomla!®. Developed by: Photography WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.